318 GIRLS’ DORMITORY (2017) Chinese horror

 

318 Girls’ Dormitory – original titles: 318 Nv Sheng Su She and 318女生宿舍 – is a 2017 Chinese horror supernatural film directed by Shao Jin and Duan Yu-Bao from a screenplay by Shao Jin and Li Jian. It stars Joessi Qiao Xi, Benjamin Zhang Yi-Wen, Zhang Han-Dan, Ma Ke, Xi La-Li, and Timothy Zao.